Testo

Testo är ett svenskt varumärke som tillverkar mätinstrument och testutrustning av hög kvalitet. Deras produkter är använda inom industri, bygg och underhåll.